MESUT SMS

Mesutsms.com Kurumsal Toplu SMS Sistemi

05352776682

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 MESUT SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.